این شرکت در نظر دارد تعدادی از اقلام و تجهیزات مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به آدرس شرکت مراجعه نمایند.

برای دریافت فایل آگهي نوبت اول مزايده حضوری فروش اقلام مازاد  شماره ۱ کلیک فرمایید.