مدیر عامل شرکت ستاره عمران زمین به همراه اعضای محترم هیات مدیره از پروژه ستاره سرو بازدید نموده و در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ اعضای اعضای محترم هیات مدیره به همراه مدیر عامل با حضور در محل پروژه ستاره سرو موانع و مشکلات این پروژه را مورد بازبینی قرارداده و بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید نمودند.

 

مهندس کریمی مهر مدیر پروژه ، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پروژه و نحوه عملکرد عوامل اجرایی آن ، به بحث و بررسی در ارتباط با تغییرات و اصلاحات انجام شده در نقشه های فنی و ساختمانی و مشخصه‌های نمای ساختمان و… پرداختند.