نخستین کاتالوگ معرفی شرکت ستاره عمران زمین در دست طراحی قرار گرفت .
در راستای معرفی هر چه بهتر خدمات و توانایی های شرکت ستاره عمران زمین ، ارتباط متقابل و تعامل با مشتریان و با تلاش و همت معاونت فروش و مطالعات اقتصادی نخستین کاتالوگ شرکت در مراحل اولیه طراحی می باشد.

 

آنچه خواهید خواند :

ارزشهای بنیادی شرکت

معرفی شرکت و حوزه فعالیت آن

گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

برنامه ریزی استراتژیک شرکت به صورت کلی

ماموریت و اهداف کلان شرکت

چشم انداز شرکت

پروژه های در دست اجرا

پروژه های اتمام یافته

پروژه های آتی