مناقصه خرید سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ پروژه اداری-تجاری ستاره سرو

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک نمایید