۰۳
بهمن

یکی از با ارزش ترین توسعه دهندگان سبک زندگی

«ستاره عمران زمین»واحد نمونه صنعتی یازدهمین جشنواره قهرمانان صنعت شناخته شد مهندس امامی مدیرعامل شرکت «ستاره عمران زمین»، در یازدهمین جشنواره قهرمانان صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب...

ادامه مطلب