خداوند حکیم را شاکرم  که توفیق آن را یافتم که این بار در شرکت ستاره عمران زمین به عنوان یکی از اعضای خانواده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک­ها خدمت نمایم، امید دارم که ذیل توجهات حضرتش، رهنمودهای مشفقانه اعضای محترم هیئت مدیره و تلاش و کوشش همکارانم در این شرکت، در راستای اعتلای هرچه بیشتر نام آن و منویات ارزشمند سهامدارانش، خصوصاً صندوق بازنشستگی کارکنان بانک­ها قدم­ های موثری بردارم.

   اعتماد متقابل و بلند مدت، بعنوان پایه اصلی نگرش ما در ارتباط فی­ما­بین شرکت و ذینفعان، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این راستا هدف ما ایجاد فضایی است که در آن همواره تمامی دست اندرکاران اعم از مجموعه عوامل شرکت و ذینفعان پروژه از روند مناسب اجرا و راهبری پروژه­ها احساس مباهات و رضایتمندی نمایند تا شاهد “درخششی نو در زندگی ایرانی” باشیم. موید این امور تلاش و کوشش مجدانه اعضای هیئت مدیره شرکت ستاره عمران زمین و کلیه همکاران من در حوزه­های مختلف فنی، اجرایی، مالی و اداری شرکت است که بی­ وقفه در راستای اعتلای نام کشور و سیاست‌های سهامداران شرکت، خصوصاً صندوق محترم بازنشستگی کارکنان بانکها کوشیده­اند .

   تعهد ما به ارزش های بنیادین همچون کیفیت، ایمنی، محیط زیست و همچنین صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه­ ای، مسیر مبیّن و جهت ساز در نیل به اهداف و استراتژی های ما را تشکیل می­ دهد. باور داریم که با تمرکز بر همین اصول مهم و در کنار سود جستن از حمایت های بی­ دریغ مدیران محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و توصیه ­های راه گشای ایشان، به اهداف بلند شرکت و صندوق محترم دست خواهیم یافت.

در پایان برخود لازم می­دانم ضمن تشکر صمیمانه از، مدیران و کارکنان شرکت که مجدانه در راه نیل به اهداف پیش گفته کوشیده­ اند، از مدیران محترم صندوق و کلیه سهامداران گرامی نیز تشکر و قدردانی نمایم.

 

با آرزوی توفیق

محمد جواد نوربخش