تبدیل شدن به یکی از با ارزش­ترین

توســعه دهندگان ســبک زندگی

 

چشم انداز شرکت

این شرکت از سال ۱۳۹۳ با تعریف چشم انداز ، مأموریت ، اهداف بنیادین و ارزش های سازمانی توسط رهبران سازمان و در قالب فرآیند برنامه­ ریزی استراتژیک ، نسبت به تبیین و جهت­ گیری اهداف بلند مدت خود اقدام نمود و متعاقباً بر اساس تغییرات شرایط داخلی ، محیط خارجی  الزامات قانونی ، دولتی و نیز همسو با نیازها و انتظارات ذی­نفعان ، مورد بازنگری قرار داده است. در سال ۱۳۹۴ و پس از انجام خود ارزیابی بر مبنای مدل EFQM و اولویت­ بندی زمینه ­های قابل بهبود و بازنگری ، بیانیه چشم­ انداز ، مأموریت و ارزش­ های سازمانی به منظور همسوسازی آن­ها با یکدیگر و انطباق با اهداف و شرایط جدید ، در قالب پروژه برنامه­ ریزی استراتژیک ، در دستور کار قرار گرفت. در این راستا ، پس از مطالعه شرایط و اهداف آتی شرکت ، برگزاری جلسات مختلف با حضور مشاوران و مدیران سازمان و نظرسنجی از ایشان ، بیانیه­ های مذکور مورد بازنگری قرار گرفته است.

 

مأموریت شرکت

شرکت ستاره عمران زمین برندی اثرگذار و برجسته خواهد بود ، از طریق :

 • توسعه پایدار ارزش (تحویل محصول، وفاداری مشتری و خدمات)
 • جذب و ارتقاء ظرفیت­های ممتاز و بلندپروازانه
 • بکارگیری و توسـعه گروه­های هـدف­گرا و نوآور
 • ایجاد و گسترش پرسودترین سبد کسب و کار بر مبنای ارزش و موقعیت

 

ارزش های بنیادی سازمان

ارزش­ های سازمانی شرکت به عنوان بستری ارزشی و فرهنگی برای سازمان ، در قالب فرآیند برنامه­ ریزی استراتژیک، توسط کارگروه­ های راهبری و برنامه­ ریزی تدوین گردیده و به اطلاع کارکنان و سایر ذی­نفعان کلیدی رسیده است. براین اساس، ارزش­ های سازمانی شرکت عبارتند از:

 1. بهبود مستمر و بکارگیری دستاوردهای علمی و فناوری­های نوین، خلاقیت و نوآوری
 2. التـزام به بالاترین کیفیـت و معیارهای فنی و مهندسی در ارایـه محصول و خدمات ، به منظــور مانــدگاری ســـرمایه­ هــای فــردی و ملی
 3. ارایــه محصـــول    با    کیـفیـت    و     مانـــدگار
 4. صداقــت و  پایبنــدی به  اصــول  اخـلاق حـــرفه­ ای
 5. کرامـت انسـانی  ذینفعان  و  جلب  اعتماد   سهامداران از  طریــق  ارزش  آفرینــی  بـرای  ســهام  شــرکت
 6. ارتقاء سـطح  کیفیت  زندگـی  کارکنان  با  اسـتفاده از روش های نوین سیستم جامع مدیریت سرمایه­ های انسانی
 7. مسـئولیت­ پذیری در قبـال مشـتریان ، جامعـه و محیـط زیسـت  به عنـوان تضمین­ کننده رونـد ارتقاء و پیشتازی
 8. توسعه مسـئولیت­ پذیری در جهت اعتلای شرکت با اتکاء بر  توانمنـدسـازی  و  ایجـاد  انگیــزش  در  کـارکنـان

 

اهداف کلان

 • سهیم بودن در روتق اقتصادی کشور با تولید ساختمان­ های با کیفیت و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت
 • ایجاد بستر مناسب، پایدار و مطمئن سرمایه ­گذاری در امور ساخت ابنیه و تأمین منابع مورد نیاز در راستای تحقق سبد کسب و کار شرکت
 • افزایش توان و توسعه فعالیت­ های شرکت در بازارهای متنوع و ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات ذیربط
 • حفظ و ارتقاء سرمایه­ های موجود و همچنین تجهیز و بهینه­ سازی منابع در دسترس
 • تمرکز بر مشتری محوری و انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیازهای حال و آینده مشتریان
 • پایداری سود سهامداران و ذینفعان و افزایش سهم شرکت از بازار مسکن
 • تثبیت برندی خوشنام و تأثیرگذار در صنعت ساختمان