ساختمان اداری عاطفی

اطلاعات پروژه ساختمان اداری عاطفی

پروژه عاطفی به عنوان بزرگترین پروژه ی اجرایی شرکت ستاره عمران زمین، با مساحت زیربنای حدود ۳۸.۵۰۰ متر مربع، پس از ۲ سال عدم فعالیت، از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار نمود.