رکود بازار؛ زمان مناسبی برای خرید مسکن

آمارهای حوزۀ مسکن بیانگر این است که بازار مسکن وارد دورۀ پسارکود شده؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به نقطۀ رکود، ۴۶ درصد افزایش یافته، اما آن‌قدر بالا نیست که بتوان از آن به عنوان رونق یاد کرد. آبان ماه امسال ۴۱۰۰ مورد معاملۀ مسکن در شهر  تهران به امضا رسید که نسبت [...]