عملیات اجرائی پروژه ستاره صبا آغاز شد

 

عملیات تخریب و گودبرداری پروژه ستاره صبا با زیربنای تقریبی ده هزار مترمریع پس از صدور پروانه ساخت ( با کاربری تجاری و اداری ) و انجام مراحل مناقصه ، انتخاب پیمانکار و ابلاغ قرارداد آغاز گردید. این پروژه در ۶ طبقه منفی، طبقه همکف، ۹ طبقه مثبت ( در مجموع ۱۶ طبقه ) با سازه فلزی طراحی و با روش تاپ داون انجام خواهد شد.