نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتشر شد

نماگرهای اقتصادی شماره ۱۰۸، سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی هاي خارجی، سررسید بدهی هاي خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

برای دریافت نسخه الکترونیکی این نشریه اینجا را کلیک کنید.