تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران آبان ۱۴۰۱

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران آبان 1401 توسط بانک مرکزی منتشر شد   گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال « گزارش 1401 که برگرفته از آمارهاي خام » سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و [...]