۲۲
دی

بازدید از پروژه‌های شرکت

اعضای محترم هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲ ضمن حضور در جمع مدیران شرکت ستاره عمران زمین، از تعدادی از پروژه‌های شرکت بازدید نمودند.

ادامه مطلب