نماگرهای اقتصادی شماره ۱۰۷، سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

نماگرهای اقتصادی شماره 107، سه ماهه چهارم سال 1400 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. بخش ساختمان ، نماگرهای اقتصادی شماره 107   ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري (( نه ماهه اول ۱۴۰۰))

نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري (( نه ماهه اول 1400)) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.   ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهر ماه ۱۴۰۱

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال  1401 گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1401 منتشر شد. این گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه " ثبت معاملات املاک و مستغلات " کشور است و از سوی اداره بررسی ها و سایت های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر [...]

Go to Top