دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای

دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت تعیین پیمانکار EPC به منظور طراحی ، تامین و اجرای نمای کرتین وال استیک و یونیتایز پروژه ستاره جردن
جهت دریافت اطلاعات بر روی لینک ( مناقصه عمومی یک مرحله ای ستاره جردن ) کلیلک نمایید.