آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری- تجاری ستاره صبا

در نظر دارد عملیات گودبرداری، پایدارسازی، خرید و نصب اسکلت فلزی (به روش تاپ داون)، اجرای فونداسیون و سقف های ساختمان اداری- تجاری ستاره صبا

واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه دهم، پلاک ۱۵۷ و پلاک ۲۶ را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای ، به یک پیمانکار صاحب صلاحیت

(پایه دو رشته ساختمان و ابنیه و پایه حداقل سه تأسیسات و تجهیزات) و دارای کارخانه ساخت اسکلت فلزی و با توان و تجربة کافی در اين زمينه واگذار نماید.