۲۳
آبان

مسکن‌های منطقه ۱۰ و داشتن بیشترین سهم از بازسازی

منطقۀ ۱۰ به لحاظ میزان بافت فرسوده‌ای که دارد، یکی از ۵ منطقۀ اول تهران از نظر میزان جمعیت است و فشردگی در این منطقه بیش از اندازه است....

ادامه مطلب