۱۹
آذر

رکود بازار؛ زمان مناسبی برای خرید مسکن

آمارهای حوزۀ مسکن بیانگر این است که بازار مسکن وارد دورۀ پسارکود شده؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به نقطۀ رکود، ۴۶ درصد افزایش یافته، اما آن‌قدر...

ادامه مطلب