آگهی مناقصه عملیات تکمیلی اسکلت و سقف و دیوارهای بتنی پروژه ستاره عاطفی

برای دریافت آگهی مناقصه، لطفاً کلیک نمایید.