فعلی:

نگاه هوشمندانه به بازار کسب و کار

دانش فنی و مدیریت ساخت توانمند

برخورداری از منابع ارزشمند مالی و انسانی قابل اتکاء

اطمینان مشتریان بواسطه ارتباط با صندوق خوش نام بازنشستگی بانک ها

تاکید و اراده جدی در بکارگیری روش­های نوین کسب و کار

آینده:

(نام تجاری شناخته شده (برند

اشتهار به کیفیت عالی در ارائه محصولات و خدمات

بکارگیری فناوری اطلاعات فراگیر

اعمال مدیریت پیشرفته پروژه و کنترل سبد پروژه­ها

توانمندسازی شرکت جهت مشارکت در مدیریت بازار املاک و مستغلات

ارزش­آفرینی بالاتر نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری

پیاده سازی مهندسی حرفه ای فروش