درراستای استراتژی های صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، شركت ستاره عمران زمیندرتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص و سرمایه ­گذاری مستقیم صندوق مذکور تاسیس گردید و طی شماره ۴۰۲۸۹۰ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و آگهی تأسیس در تاريخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ در روزنامه رسمي منتشر گرديده است. هدف اصلی از تاسیس شرکت ارائه خدمات به شرح زیر بوده است:

الف– ایجاد بازوی اجرائی در جهت اجراء و مدیریت در ساخت و تکمیل املاک متعلق به صندوق بازنشستگی

ب– ورودبه یکی از حوزه های پر رونق سرمایه ­گذاری (صنعت ساختمان) جهت استفاده بهینه از منابع مالی