کاتالوگ شرکت ستاره عمران زمین منتشر شد

کاتالوگ پاییز 1400 شرکت ستاره عمران زمین جهت معرفی هر چه بهتر خدمات و توانایی های این شرکت منتشر شد. آنچه در این کاتالوگ خواهید خواند : معرفی شرکت ، ارزش های بنیادین و چشم انداز شرکت پراکندگی و زیربنای کل پروژه های شرکت معرفی جامع پروژه ستاره گلستان بعنوان آخرین پروژه تکمیل شده شرکت [...]

ستاره جردن ، آگهی مناقصه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر تکمیل عملیات اجرایی

  جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی لینک زیر کلیک فرمایید. اسناد مناقصه پروژه اداری ستاره عاطفی (PDF) اسناد مناقصه پروژه اداری ستاره عاطفی (WORD)   با توجه به اینکه مناقصه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری ستاره عاطفی، بصورت محدود و دومرحله ای برگزار می گردد صرفاً شرکت های [...]

ستاره صبا ، انتقال سند پروژه به نام شرکت ستاره عمران زمین

انتقال قطعی سند شش دانگ پروژه صبا به نام شرکت ستاره عمران زمین با پیگیری های واحد حقوقی شرکت انجام شد. این پروژه مشتمل بر دو پلاک ثبتی با کاربری : یک قطعه منزل مسکونی و یک قطعه زمین فاقد بنا می باشد که در مرحله اخذ مجوزهای مربوطه و طراحی ساختمان قرار دارد.

ستاره جردن ، انتقال سند پروژه به نام شرکت ستاره عمران زمین انجام شد

با پیگیری های انجام شده توسط واحد حقوقی در خصوص انتقال سند پروژه عاطفی از مالک قبلی به نام شرکت ستاره عمران زمین ، مراحل نهایی این انتقال به سرانجام رسیده و انتقال سند دو دانگ از پروژه عاطفی مشتمل بر هفت پلاک ثبتی بصورت قطعی به نام شرکت ستاره عمران زمین انجام گردید.

Go to Top