ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید پنج دستگاه آسانسور (به صورت پک خارجی (وارداتی) و از کشورهای اروپائی، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و چین ) پروژه ستاره جردن واقع در تهران، [...]

ستاره صبا، آغاز عملیات اجرائی پروژه

عملیات اجرائی پروژه ستاره صبا آغاز شد   عملیات تخریب و گودبرداری پروژه ستاره صبا با زیربنای تقریبی ده هزار مترمریع پس از صدور پروانه ساخت ( با کاربری تجاری و اداری ) و انجام مراحل مناقصه ، انتخاب پیمانکار و ابلاغ قرارداد آغاز گردید. این پروژه در 6 طبقه منفی، طبقه همکف، 9 طبقه [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید سه دستگاه دیزل ژنراتوربا توان 1250 ( KVA ) پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی، پلاک 84 را از طریق [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید سه دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت 300 تن تبرید واقعی پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا، [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید 653 دستگاه فن کوئل به ظرفیت های مختلف برای پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را از [...]

ستاره صبا، انتخاب پیمانکار عملیات اجرائی پروژه ستاره صبا

پیمانکار عملیات اجرائی پروژه صبا انجام شد   با برگزاری مناقصه، پیمانکار عملیات گودبرداری ، خرید و اجرای سازه فلزی پروژه ستاره صبا انجام گردید. این پروژه با کاربری تجاری و اداری و زیربنای تقریبی ده هزار مترمربع با روش تاپ داون انجام خواهد شد

Go to Top