ستاره عمران زمین در سالی که گذشت

رخدادهای مهم ستاره عمران زمین در سال 1401 • فروش دو واحد در طبقه هفتم پروژه ستاره گلستان • فروش چهار واحد اداری در پروژه ستاره ولنجک • اجاره واحد تجاری پروژه ستاره ولنجک به مدت ٤ سا ل • خرید یک واحد اداری و یک واحد تجاری در خیابان سرو غربی در جهت استقرار [...]

مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ستاره عمران زمین

مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ستاره عمران زمین برای دوره مالی منتهی به سی آذرماه سال 1401 برگزار گردید.   اطلاعات آماری   پروژه های اتمام یافته در سال 1401  

Go to Top