بازدید اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از پروژه پیروز

  هفته گذشته اعضای محترم هیات مدیره شرکت ستاره عمران زمین به همراهی مدیرعامل محترم با حضور در پروژه پیروز از روند فعالیت این پروژه بازدید کرده و در جریان پیشرفت و فعالیت های اجرایی پروژه پیروز قرارگرفتند.   مراحل اجرایی نصب نمای ساختمان پیروز

Go to Top