ستاره پیروز ، بازدید اعضای هیات مدیره و مدیر عامل از پروژه ستاره پیروز

  هفته گذشته اعضای محترم هیات مدیره شرکت ستاره عمران زمین به همراهی مدیرعامل محترم با حضور در پروژه پیروز از روند فعالیت این پروژه بازدید کرده و در جریان پیشرفت و فعالیت های اجرایی پروژه پیروز قرارگرفتند.   مراحل اجرایی نصب نمای ساختمان پیروز

Go to Top