ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تهیه و اجرای سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آ فریقا، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را از طریق برگزاری مناقصه [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تامین مصالح و احداث ساختمان و تأمین لوازم و تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی پست برق پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تأمین مصالح و اجرای پوشش اپوکسی کف رمپ، مسیرهای ارتباطی و پارکینگ های پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید پنج دستگاه آسانسور ( به صورت ترکیبی ) پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را از طریق [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید پنج دستگاه آسانسور (به صورت پک خارجی (وارداتی) و از کشورهای اروپائی، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و چین ) پروژه ستاره جردن واقع در تهران، [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید سه دستگاه دیزل ژنراتوربا توان 1250 ( KVA ) پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی، پلاک 84 را از طریق [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید سه دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت 300 تن تبرید واقعی پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا، [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید 653 دستگاه فن کوئل به ظرفیت های مختلف برای پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را از [...]

ستاره صبا ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری- تجاری ستاره صبا در نظر دارد عملیات گودبرداری، پایدارسازی، خرید و نصب اسکلت فلزی (به روش تاپ داون)، اجرای فونداسیون و سقف های ساختمان اداری- تجاری ستاره صبا واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ستاره جردن شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تکمیل عملیات باقی مانده احداث ساختمان اداری ستاره جردن شامل سفتکاری ، نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی [...]

Go to Top