مطالعات امکان سنجی پروژه ستاره دریا آغاز شد

پروژه ستاره دریا به آدرس تهران، بلوار شهید فرحزادی، بالاتر از بلوار شهید دادمان، خیابان شهید سادات به متراژ کل زمین ۲،۱۰۰ مترمربع  می باشد که یک قطعه تفکیک شده از قطعه بزرگ تر با متراژ حدود ۲۵،۰۰۰ مترمربع است.

با توجه به دسترسی از بلوار شهید فرحزادی و بلوار دریا و همچنین همجواری با بلوار شهید پاکنژاد ، از موقیعت ممتازی برخوردار می باشد.

از نظر کاربری ، پهنه این ملک “محورها و گستره های تجاری، اداری و خدمات” با زیر پهنه S123 می باشد .

محاسبات و تحلیل های امکان سنجی آن بر اساس این زیرپهنه در حال انجام می باشد.