فراخوان عمومی خرید ملک

شرکت ستاره عمران زمین در نظر دارد نسبت به خرید پروژه مسکونی با بیش از ۱۰۰ واحد اقدام نماید.
بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین با کاربری مسکونی ، پروانه ساختمانی معتبر ، پروژه های نیمه کاره ( حداقل اجرای اسکلت ) و آماده بهره برداری دعوت می گردد جهت معرفی ملک خود و کسب اطلاعات بیشتر به صورت تلفنی یا حضوری به دفتر شرکت ،آقای جلالی مراجعه نمایند.
شماره تماس : ۲۲۲۲۱۶۸۴