ستاره گلستان ، ترکیبی از زیبایی چشم نواز و برترین برند ها

آشپزخانه پروژه گلستان در پروژه ستاره گلستان آشپزخانه ای زیبا و کاربردی با برخورداری از کابینت، اکسسوری و لوازم آشپزخانه برندهای اروپائی با پنجره تمام قد و جداسازی فضای مطبخ از آشپزخانه اصلی فضای مطلوبی را برای سلیقه های متفاوت فراهم آورده است. در طراحی آشپزخانه به مواردی همچون جادار بودن کابینت ها با استفاده [...]