مسکن‌های منطقه ۱۰ و داشتن بیشترین سهم از بازسازی

منطقۀ ۱۰ به لحاظ میزان بافت فرسوده‌ای که دارد، یکی از ۵ منطقۀ اول تهران از نظر میزان جمعیت است و فشردگی در این منطقه بیش از اندازه است. در میان و یا در کنار بافت فرسوده منطقۀ ۱۰، فضاهای آزاد یا دسترسی های مناسب وجود ندارد، زمین های قابل توجهی به عنوان خدمات عمومی [...]