منطقۀ ۱۰ به لحاظ میزان بافت فرسوده‌ای که دارد، یکی از ۵ منطقۀ اول تهران از نظر میزان جمعیت است و فشردگی در این منطقه بیش از اندازه است. در میان و یا در کنار بافت فرسوده منطقۀ ۱۰، فضاهای آزاد یا دسترسی های مناسب وجود ندارد، زمین های قابل توجهی به عنوان خدمات عمومی در این محدوده وجود ندارد، دسترسی ها عموماً خیابان های کم عرضی هستند که به دلیل بدنه‌های تجاری، تعریض در آنها غیرممکن است و نمی‌توان با رویکردهای سنتی در آنها اقدام به مداخله کرد.

وضعیت مسکن و ساختمان در منطقۀ ۱۰، شرایطی را ایجاد کرده است که بالاترین نرخ نوسازی مسکن در ده سال گذشته در منطقه ۱۰ اتفاق افتاده است، به دلیل تمایل قابل توجه طبقۀ متوسط برای زندگی در این منطقه، در برخی محلات، منطقه شاهد نوسازی ۶۰ درصد پلاک‌های مسکونی هستیم و این امر باعث شده کمبود خدمات در بافت فرسوده در این منطقه بیشتر شود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران گفته است: بزرگترین و مهمترین نیازمندی که محله های منطقه ۱۰ دارند بحث تأمین پارکینگ های عمومی، تأمین فضای سبز، بازگشایی معابر و خدمات پشتیبان سکونت است که باید برای ارتقای کیفیت زندگی در این محله ها انجام شود. سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم توجه به تهیۀ طرح ها به صورت همه جانبه اعم از اجتماعی واقتصادی وفرهنگی تاکید کرد و متذکر شد: موضوعات بایستی به گونه ای تهیه گردد که مطالعات، پارسل به پارسل انجام گرفته شده باشد.

منبع: خبرگزاری مهر